targievent.pl

Zobowiązania SDS

Wiele sprzedawanych substancji chemicznych ma bardzo niebezpieczny charakter. Rozlanie czy kontakt ze skórą mogą być groźne w skutkach, a i dla przyrody takie substancje potrafią być mocno niebezpieczne. Karta charakterystyki substancji jest z tego powodu elementem prawnie wymaganym. Oprócz samego składu karta musi mieć zobowiązania SDS i informacje o zagrożeniach, ale także i sposobach postępowania w różnych sytuacjach, chociażby przy rozlaniu. Takie karty sporządzane są tutaj, zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi. W razie potrzeby karta może być także po angielsku.